Blogírók és blog olvasók stílusa a weben

Stílus és blog

A stílus vall az emberről
Van stílusa

Umberto Eco a Hat séta a fikció erdejében című kötetében pompás kísérletet tesz az olvasó ember meghatározására, két nagy csoportba sorolva a betűfaló népet: egyfelől a mintaolvasó, másfelől az empirikus olvasó típusát rajzolva meg.
Az empirikus olvasó az, aki nem azt fogja a sorokból kiolvasni, ami azokban benne van, hanem mindig azt, amit ő akar (vagy tud) kiolvasni azokból.

A mintaolvasó viszont megfelelő harmóniába kerül a szerzővel (a mintaíróval), aki bátran támaszkodhat rá, a tapasztalataira, a műveltségére, s vezetheti őt a sorok és a gondolatok között.
Nincs ez másképpen a blogok szerzőinek és olvasóinak világában sem.

Ahhoz, hogy egy-egy blogbejegyzésben egymásra találjon a szerző és a mintaolvasó, a bejegyzés írójának sok mindenre figyelemmel kell lennie.
Ilyen elem például a stílus.
Mondjuk cégblog esetén aligha használhatunk normasértő szavakat (magyarán szólva nem káromkodhatunk).

Cégblog és stílus

Az olvasó valamilyen előny megszerzése érdekében lép cégblogra, másképpen fogalmazva üzleti blogra s használható információt a többség – a mintaolvasó – egy másik művelt és a szakmájában jártas embertől remél. Ennek a feltételezett, pontosabban elvárt viszonynak általában nem használ a fésületlen stílus.
Vincenzo Freni – Oltre la pubblicità (Ami a reklám mögött van…) szerk. Marzio Bonferroni, Milano, Il Sole 24Ore, 1996; ford.: Bognár Klára) – így fogalmazta meg a kutatások alapján a fogyasztók által – a köztudatban amúgy harsányként elkönyvelt – reklámtól elvárt stílust:

”Az új igények: a fogyasztás gazdaságossága, az árnak megfelelő minőség, a megfontoltság és higgadtság, a barátságosság és a nyugodt kommunikációs stílus.”

Vincenzo Freni – Oltre la pubblicità

Elidegenítő fogalmak

Elidegenítő elem lehet, ha az olvasótól idegen fogalmakat használunk.
A Médiatanács, általam már korábban is elemzett blogjában, egy-egy bejegyzés írójaként a “Tanácsnok” megnevezést használja.
A blog készítőinek “hivatalnoksága” köszön vissza ezúttal is: számukra a tanácsnok kifejezés beosztást, mintegy rangot jelent, miközben az olvasók, egy ingyenes blogszolgáltató laza stílhez szokott olvasói (Index; Blog pont hu) aligha idegenkednek jobban valamitől, mint a hivatalnoki szemlélettől és nyelvhasználattól.

Ráadásul a blog műfaja személyes hangot feltételez, s a Tanácsnok, mint szerző, első látásra nem éppen egy egyéni színekkel felruházott valaki. Hacsak a tanácsnok szóhoz tapadó hangulati elemet, a szürkeséget, nem tekintjük markáns és vonzó színnek.
Így aztán végeredménynek inkább egy olvasóitól elidegenedett közleményt, semmint blog bejegyzést kapunk.

De mi is az a stílus, hogyan ragadhatjuk meg a lényegét?

A stílus egy személy vagy szervezet kifejezési módja annak bemutatására, hogy mit gondol, érez vagy akar.
Ez a megnyilvánulásmód általában meghatározott formai és tartalmi jellemzőket tartalmaz, amelyek együtt adnak egy egyedi, felismerhető stílust.

A stílus általában több területen is megjelenhet, például az írásban, a beszédben, a ruházatban, az építészetben, a művészetben és az életmódban. A stílus lehet formális vagy informális, minimalista vagy díszített, konzervatív vagy progresszív, és számos egyéb jellemzővel rendelkezhet. Az egyén vagy szervezet stílusa általában tükrözi az értékeit, személyiségét, kultúráját és szokásait.

Melyek a legismertebb, szövegben tetten érhető stílusok?

Az alábbiakban felsorolok néhány példát a legismertebb, szövegben tetten érhető stílusokra, amelyek a blogok szövegíróit leginkább érdekelhetik. Ugyanis azokhoz kell idomulnia a szövege stílusának, akikhez szólni akar. Ha úgy tetszik, akkor az ő fejükkel kell gondolkozni és az ő nyelvükön, az ő stílusukban kell a szövegnek megszólalnia. (V.ö. A hatékony szöveg).

 1. Epikus stílus: Az epikus stílus általában hosszabb szövegekben található, és a történetmesélésre összpontosít. Tipikus példája az epikus regények, mint például a „Háború és béke” vagy az „Odüsszeia”.
 2. Lírai stílus: A lírai stílus inkább az érzelmek és az élmények kifejezésére összpontosít, és gyakran rövid, szépirodalmi művekben jelenik meg, mint például a versek vagy dalok.
 3. Dramatikus stílus: A dramatikus stílus az interakcióra és a konfliktusra fókuszál, és gyakran a színdarabokban található meg.
 4. Tájékoztató stílus: A tájékoztató stílus általában objektív, tényekre épülő információkat közöl, és a tudományos vagy a szakmai írásban gyakori.
 5. Szubjektív stílus: A szubjektív stílus az író vagy beszélő egyéni érzéseire, véleményeire és tapasztalataira épül, és gyakran személyes visszaemlékezésekben, naplóbejegyzésekben, blogbejegyzésekben vagy vallomásokban található meg.
 6. Humoros stílus: A humoros stílus az író vagy beszélő humorérzékére épül, és a szövegben található viccek, poénok, tréfák és ironikus megjegyzések révén nyilvánul meg.

Ezen stílusok természetesen csak néhány példa a sok közül, és sokszor az írók és beszélők számos stílust kevernek és alkalmaznak az adott szöveg vagy beszéd céljától függően.

Kapcsolódó bejegyzések:

A társadalmi normasértések hatása

Tüntetés: lázongó társadalom

Kilátás nélküli kilátók, kilátás nélküli társadalom

A társadalmi normasértések hatása a közösségekre és az egyénekre nézve is meglehetősen rombolóvá válhat. Ugyanis a normák és értékek meghatározzák azt, hogy mi az elfogadott és mi nem az az adott társadalomban. Az ésszerűtlen beruházások, túlárazás, simlis megoldások és uram-bátyám viszonyok mind olyan dolgok, amelyek negatív hatással lehetnek a társadalomra.

Az erdő nélküli lombkoronasétány és a kilátás nélküli kilátók sora például olyan beruházások, amelyek nem ésszerűek és nem szolgálják a közösség érdekeit. A közvilágítás korszerűsítése is olyan dolog, amelynek célja nem a városi fények gyengítése, ráadásul ha ez túlárazottan történik, akkor az a közpénz herdálását jelenti.

A zsebbe csusszanó milliárdok túlárazásból azt mutatják, hogy vannak olyan emberek, kis- és nagy despoták, oligarchák, hűbérurak és kegyencek, akik képesek kihasználni a rendszert saját hasznukra. Az esetek egy része büntetlen marad, holott az ország nyilvánossága előtt történik. Ez azt jelenti, hogy nincsenek megfelelő szankciók az ilyen cselekedetekre.

Elvesző társadalmi bizalom

Mindez negatív hatással van a társadalomra. Az emberek elveszíthetik a bizalmukat a rendszerben és abban, hogy az igazságosság érvényesül. Ez pedig hosszú távon romboló hatással lehet a társadalom egészére.

Mi a társadalmi bizalom fogalma?

A társadalmi bizalom azt jelenti, hogy az emberek egymásban, az intézményekben és a társadalomban általában megbíznak. Ez a bizalom szerves része a társadalmi kapcsolatoknak, és nagyon fontos ahhoz, hogy egy társadalom jól működjön.

A társadalmi bizalom kétirányú: az embereknek egymásban kell megbízniuk, de az intézményeknek és a hatóságoknak is meg kell nyerniük a bizalmukat. A társadalmi bizalom jelenlétében az emberek általában nyitottabbak, szolidárisabbak és hajlandóbbak segíteni másoknak.
Ugyanakkor a társadalmi bizalom hiánya disztraktív hatással lehet a társadalomra, mivel növelheti az egyéni érdekek dominanciáját, és csökkentheti a közösségi szellemet és a társadalmi stabilitást.

A társadalmi bizalom kialakítása hosszú távú és állandó folyamat, amely számos tényezőtől függ, például

 • az intézmények átláthatóságától,
 • a jogállamiság megerősítésétől,
 • a korrupt viselkedés elleni küzdelemtől,
 • az emberek közötti kommunikációtól és
 • a szociális kötődésektől.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a társadalmi normasértékek hatása nagyon fontos és ezek megsértése negatív hatással lehet a közösségre. Éppen ezért fontos, hogy mindig ésszerűen és átláthatóan cselekedjünk.

A megoldás útjai

A korrupció és a közpénzekkel való visszaélés elleni küzdelemre számos megoldás létezik. Az egyik legfontosabb lépés a büntetlenség megszüntetése, ami azt jelenti, hogy hatékony jogérvényesítésre van szükség annak biztosításához, hogy a korruptakat megbüntessék és megszakítsák a büntetlenség ciklusát.

A közigazgatás és a pénzügyi menedzsment reformja is fontos lépés lehet. A transzparencia és az információhoz való hozzáférés előmozdítása segíthet abban, hogy az emberek jobban megértsék a kormányzati döntéseket és azok hatásait.

Az állampolgárok felhatalmazásához is kiemelt érdek fűződik. Ha az embereknek több beleszólásuk van a döntéshozatalba és jobban értik a kormányzati működést, akkor képesek lesznek jobban ellenőrizni a korrupciót és a közpénzekkel való visszaélést.

A nemzetközi kiskapuk bezárása is elengedhetetlen. Ha a kormányok nemzetközi szinten együttműködnek a korrupció elleni küzdelemben, akkor képesek lesznek hatékonyabban fellépni a az ellen.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy számos megoldás létezik a korrupció és a közpénzekkel való visszaélés elleni küzdelemre. Ezek közé tartozik a büntetlenség megszüntetése, a közigazgatás és pénzügyi menedzsment reformja, a transzparencia és az információhoz való hozzáférés előmozdítása (offline és online a weben is), az állampolgárok felhatalmazása és a nemzetközi kiskapuk bezárása.

A liberalizmus érvényesülése a weben

Szabadság nem csak a weben, hanem a természetben is

A liberalizmusról röviden

A liberalizmus, mint filozófiai irányzat a modern korban jött létre az egyéni szabadságjogok és az emberi jogok védelmének szükségessége miatt. A liberalizmus alapelvei közé tartozik az egyéni szabadságjogok és az egyéni autonómia, valamint a jogbiztonság és a szabad piacgazdaság. A liberalizmus elvei az interneten is érvényesülnek, és a webes technológiák lehetővé teszik, hogy egyre inkább megvalósuljanak.

A liberalizmus elvei a weben

Az internet és a digitális technológiák kialakulása jelentősen hozzájárult a liberalizmus érvényesüléséhez, azonban az internet szabadságát és szabályozását számos vitatott kérdés övezi. Az interneten a liberalizmus elvei a következőképpen jelentkeznek:

Szabad kommunikáció

Az internet lehetővé teszi, hogy az emberek szabadon kommunikáljanak egymással. Az online fórumok, közösségi oldalak és más digitális platformok lehetővé teszik, hogy az emberek szabadon kifejezzék véleményüket és megosszák tapasztalataikat. Ez az egyéni szabadságjogok és az egyéni autonómia megvalósulásának egyik fontos eszköze a web.
Persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a marketing, az online marketing ismeretek, az azok érvényesítésére fordítható anyagi erő természetesen jelentős előnyöket biztosíthat az elérhetőség szempontjából. Az egyenlőség nem ebben keresendő, hanem abban, hogy az ismeretek megszerzése, az anyagi gyarapodás elvileg mindenki és minden szervezet számára elérhető azonos feltételek esetén.
V.ö. A Doctus és a korszerű műveltség

Az egyéni szabadságjogok védelme

Az internet lehetőséget ad arra, hogy az egyének megvédjék saját magánéletüket és személyes adataikat. Az online adatvédelem és az internetes biztonság fontos kérdések, amelyeket a liberalizmus értékei alapján kell kezelni. A felhasználók jogai és szabadságjogai a digitális térben is védettek kell legyenek.

Szabad piacgazdaság

Az interneten keresztül az emberek szabadon vásárolhatnak és eladhatnak termékeket, szolgáltatásokat és információkat. Az online piacok és az elektronikus kereskedelem lehetőségei az egyéni vállalkozások és az innováció számára is kedvező környezetet teremtenek. A szabad piacgazdaság elvei az interneten is érvényesülnek. Ám nem csak a „gyilkos konkurenciaharc” értendő itt, hanem például ilyen fogalmak: Üzleti kedvesség és szolgáltatásmarketing.

Az illiberalizmus tendenciái a weben

Az internet szabadsága és szabályozása számos kihívással és ellentmondással jár. Az illiberalizmus és az autoritárius rendszerek hatásai is megjelennek az online térben. Az illiberalizmus tendenciái a weben a következőképpen.

Korlátozott szólásszabadság

Az interneten az egyéni szabadságjogok mellett a szólásszabadság is alapvető fontosságú. Azonban számos országban az illiberális rendszerek korlátozzák az interneten történő szólásszabadságot. A média és a közösségi média cenzúráját, az online tartalmak korlátozását és a vélemények manipulációját alkalmazzák a kritikus hangok elhallgattatására.
Láthatunk erre példát Kína gyakorlatában. De az offline és online médiatúlsúly megteremtése is gyakorlat, például Magyarországon.

Kormányzati szabályozás

Az internet szabadságának megőrzése és a szabad piacgazdaság érvényesülése mellett a kormányoknak szükségük van szabályozó szerepre az interneten. Azonban az illiberális rendszerek gyakran visszaélnek a szabályozással, hogy korlátozzák az internet szabadságát és ellenőrzésük alá vonják a digitális tér tartalmait.
V.ö. Steven Levitcky, Daniel ZiblattA demokráciák halála.

Fake news és dezinformáció

Az interneten gyakran megjelennek fake news és dezinformációs tartalmak, amelyek az illiberalizmus és az autoritárius rendszerek érdekeit szolgálják. Az ilyen tartalmak terjesztése és manipulációja veszélyezteti a szabad kommunikáció és az egyéni autonómia alapjait.

Összefoglalás

Az internet és a digitális technológiák által lehetőség nyílik arra, hogy a liberalizmus értékei a gyakorlatban is megvalósuljanak. Az egyéni szabadságjogok és az egyéni autonómia, a jogbiztonság és a szabad piacgazdaság a digitális térben is érvényesülnek. A web szabadsága – a szabadság internete.

Azonban az illiberalizmus és az autoriter rendszerek kihívásokat jelentenek az internet szabadságára és szabályozására nézve. A szabad kommunikáció és az egyéni szabadságjogok védelme mellett szükség van a kormányzati szabályozásra és az online tartalmak manipulációja elleni küzdelemre. Az internet és a digitális technológiák lehetőséget adnak arra, hogy a liberalizmus értékei megvalósulhassanak a gyakorlatban is, és a szabad és nyitott internet közösségi értékké váljon.

A tűzijáték miért volt ennyire fontos?

Égi tűzijáték
Égi tűzijáték

Forró augusztus és elhalasztott tűzijáték

2022 nyarának egyik meglepő fordulataként értékelhettük a meteorológiai intézet vezetőinek menesztését.
Bűnük annyi volt, hogy előrejelzésük szerint a 2022 augusztus 20-i budapesti tűzijáték tervezett idején vihar lesz. Fújhat az orkán erejű szél, dézsából ömölhet az eső. De az égiek mégsem szórtak villámokat, mennydörgés nem rázta meg a nagyváros utcáit és tereit.
Ellenben a politikai vezetők szórtak villámokat és mennydörögtek is kicsit, sőt nagyon – elbocsátották a meteorológus főnököket!

A szörnyű politikai-társadalmi vihar oka a politikusok hatalmi játszmájának tükre volt. Eleve azt sulykolták a közvéleménynek, hogy Európa legnagyobb tűzijátékát rendezik meg a nép számára.
Igen, a régi recept: cirkuszt és kenyeret a népnek!

Cirkusz és kenyér – meteorológusokat vetettek az oroszlánok elé

És hát a „kenyér” ügyében csorbulni látszik a lehetőség. Válság felhői gyülekeznek, energiaválság és infláció fellegei gyűlnek Magyarország felett. De ne ezt lássa a lakosság, hanem azt, hogy ez a vezetés a legnagyobb, a legszebb, a legpompásabb fényjátékkal ajándékozza meg a magyarokat, mert ez a vezetés a legnagyobb, legszebb, legjobb a kontinensen.

Nézem jegyzeteimet, s látom, 2009-ben is feltűnt a cirkusz és kenyér római hagyománya a jelenben. Persze más ország működésében, szemében hamarabb észrevesszük a „szálkát”.

„Tegnap este kavartam kicsit a televíziós csatornák között, s persze, hogy megálltam, amikor az internet szót meghallottam, méghozzá magyar csatornán, nagyon is magyaron.
Éppen egy asszonyság meditált annak káros voltán, hogy a pekingi olimpia színpompás képei azonnal eljutottak a világ minden tájára, így hazánkba is – és itt esetleg az éretlen polgár arra a következtetésre juthatott, hogy a szocializmus, amelyet Kína képvisel, talán nem is olyan rossz dolog! Merthogy ugye, a színpompa, az a magával ragadó, az bizony hatásos volt.”

Ekkor én csöppet megijedtem, hogy a politikai elit mit is fog kezdeni ezzel az ellentmondással?!
Ezzel a kínai szindrómával.
Ám korai volt az ijedelmem, mert a média elit, a web szabadága harcosai akkor nem a cenzúrázók cenzúrázása felé vették az irányt, hanem megelégedtek a berlini olimpia párhuzamával, a hitleri propaganda hajmeresztő világsikerével, amely persze nem jutott azonnal és annyi ember szeme elé, mint a kínai színpompa.

Ezrek és milliók között mi a különbség?

Érdekes élmény volt számomra a politikai propaganda, a politikai marketing logikai bukdácsolása a forró, augusztusi napokon.
Egyfelől a hatalom szócsöve átkozta az ellenzéket, hogy háborús időkben (v.ö. orosz-ukrán konfliktus) ezer embert vittek a KATA adószabályok módosítása miatt a budapesti hidakra. Ám a bio-szócsőnek eszébe sem jutott, hogy a tűzijáték hírével ugyanazokban a napokban egymillió embert vártak a Duna partjára.
Háborús időkben.


A web szabadságának témájába vág:

10 ok, miért NE legyél fotográfus

Esküvői fotográfus fotó: lendület
Esküvői fotó: lendület

Miért ne légy fotográfus

Fekete Csaba (Nászriporter, neves fotós) vendég bejegyzése
Oktatóként évente több tucatnyi emberrel találkozom, akik fotografálásból szeretnének élni. Nekik szól az alábbi bejegyzésem – NE légy fotográfus.
Hivatásos fotográfus szeretnél lenni, netán esküvőfotós? Nagyszerű ötlet, gratulálok ahhoz,  hogy az idő- és pénzpazarlás egyik legnemesebb, legfárasztóbb útját választottad!
El is mondom neked, miért gondolom így:

1. Telítettség

Nem vagy egyedül.  A digitális képi anyagok rögzítésére alkalmas eszközök exponenciális sebességgel terjednek el, így rajtad kívül minden nap több százezren döntenek így, szerte a világban.

2. Kihalófélben van

Vége a hőskorszaknak. Olyan szakmát választottál, amely néhány évtizeden belül (vagy korábban) kihal, mert a valóság leképezése (amelyre eredetileg kitalálták) lassan a fotográfusok nélkül is megoldódik. Hamarosan semmit nem fognak érni a fényképek, mert mindenkinél ott van az eszköz, amellyel elkészíthetőek. Azt mondod: de hát a minőség? A minőség egyre többeknek nem szempont.

3. Statisztika

A Pictage statisztikája szerint a kezdő fényképészeti vállalkozások 80%-a nem éri meg az ötödik születésnapját. A maradék 20% újabb 80%-a pedig a tizediket. Így százból nagyjából négy marad talpon tíz év után.

4. Tévhitek

Valószínűleg azt képzeled, hogy fényképezni fogsz. Tévedsz. A munkádnak csak a töredéke lesz az a tevékenység, amit olyannyira szeretsz csinálni. Nagyjából tizenöt százalék, a többi ugyanaz a taposómalom, mint bármelyik más szakmában.

5. Belépési küszöb

Ez a szakma már induláskor nagyon sok pénz emészt fel, minimum 5-8 millióba kerül egy jól felszerelés, amely versenyképessé, egyedi minőségre képessé tesz a piacon. A vége a csillagos ég, egy jól felszerelt, jó adottságokkal rendelkező műterem százmilliós nagyságrendű tőkét igényel.

6. Tudásigény

A látszat csal. A fotografálás az egyik legtudásigényesebb mesterség. Ez azt jelenti, hogy a tömegcikkektől eltérő, piacképes, egyedi, keresett termék előállítása olyan tudásanyagot feltételez, amelyet csak igen hosszú tanulási görbe mentén érhetsz el, sok-sok év kitartó munkájával.

7. Kockázat

Bár meglehet, van időd, pénzed, türelmed, igen magas annak a kockázata, hogy nem rendelkezel azzal a plusz “mojo”-val, ami a sikerhez szükséges. Valójában nagyon kevesen rendelkeznek vele…Ez sajnos csak akkor tud kiderülni, amikor már mindened megvan, amire szükség lehet.

8.Oktatás hiánya

Ebben a szakmában igen erős a hazai oktatási deficit. Hamar rájössz, hogy igen kevesektől érdemes tanulni, igen sokba kerülhet használhatatlan tudást kapni.

9. Gyenge piac

A hazai piac folyamatosan zsugorodik. Minden ágazatban így van, miért éppen a fotográfia lenne kivétel?

10. Magánélet

A fotósok legtöbbje – különösen az esküvőfotósok – igen egyenetlen terhelésben élnek. Szezonban, akár fő- vagy mellékállásban dolgozzanak is, gyakorlatilag nincs magánéletük, óriási a stressz és nagy a szellemi, fizikai igénybevétel. Ezt tartósan nem lehet összeegyeztetni házassággal, gyerekneveléssel.

+1
Egyedül vagy. A problémáiddal és a sikereiddel is. Különösen az elején. A szakmánk magányossá tesz, ennek feldolgozása embert, jellemet próbáló feladat.

Én szóltam. Ha mégis megpróbálod, akkor sok kitartásra, lelkierőre és szerencsére lesz szükséged. Légy benne a 4%-ban, ezt kívánom neked, kedves olvasó!


A fotózáshoz kapcsolódó bejegyzésekből a web tágas nagytotál mezejéről:

És a web szabadságáról: A web szabadsága – liberté du web

Mezőgazdasági gépalkatrészek – növekvő igények

Egy professzionális forgalmazó, az Agrix ezt tapasztalja

Berobbant a tavasz, zümmögnek a rovarok meg a kerti kisgépek, és a szántóföldön is megindult a munka és a további teendők tervezése.
Géppróbák következnek – hűha, ez elkopott, annak nincs meg az a fontos darabja, ezt a legjobb lenne felújíttatni…
Ezekben a napokban sok mezőgazdasággal foglalkozó gazda, vállalkozás vezető fejében felvetődik a mezőgazdasági gépalkatrészek pótlásának, beszerzésésének igénye – érzékeli és jelzi az Agrix Kft.

Axrix mezőgazdasági gépalkatrészek
Axrix mezőgazdasági gépalkatrészek (honlaprészlet)

Olvass tovább

Választási morzsák a Google Trendsből

Két héten belül parlamenti választásokra kerül sor Magyarországon. Érdemes rápillantanunk – a Bognár Stúdió hagyományaihoz híven -, hogy a két „igazi” versenyben lévő pártszövetség listavezetője hogyan teljesít a Google Trends lapjain.
Elöljáróban érdemes megjegyeznünk, hogy a webes keresések nem egyenrangúak a közvélemény-kutatásokkal, azokat nem helyettesítik, nem pótolják. Szerepük inkább elmozdulások, még kevéssé érzékelt módosulások nyomon követésében ragadható meg.

Olvass tovább

Verified by MonsterInsights